niedziela, 4 listopada 2012

Czy linia z Wejherowa nad Morze Bałtyckie będzie zamieniona w ścieżkę rowerową?

Szybka kolej regionalna wróci na trasę Wejherowo - Choczewo
Nadal istnieje nikła szansa na uruchomienie połączenia kolejowego między Lęborkiem a Choczewem. Tory wciąż istnieją na większości trasy, rozkradziono jedynie jej części. Aby linia na powrót zafunkcjonowała, konieczna jest jej całościowa rewitalizacja- choć niewykluczone że stare torowiska mogą być jeszcze zdatne do wykorzystania. Jak podaje encyklopedia Wikipedia, "linia ta w latach 80. ubiegłego wieku miała stanowić element zelektryfikowanego połączenia do Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu - perspektywicznego rozszerzenia sieci trójmiejskiej SKM). W ostatnich latach trakcja elektryczna została całkowicie zdemontowana a sama linia zawieszona".
Fot. Przejazd autobusem szynowym przez Gniewino ok. 2005 roku, wg Youtube

Niemniej, przymiarki do reaktywacji kolei trwają już od dekady. Najbliżej do realizacji tych planów było ok. 10 temu. Trasy drogowe z Wejherowa nad Morze Bałtyckie są w sezonie turystycznym przeciążone intensywnym ruchem. Szybka kolej regionalna, w połączeniu z systemem autobusowym dowożącym letników do miejscowości nadmorskich ze stacji położonych najbliżej wybrzeża, mogłaby być elementem sprawnego systemu komunikacyjnego w sezonie turystycznym. Wymagany jest jej remont połączony z podniesieniem prędkości szlakowych do konkurencyjnego poziomu. 

Samorządy chcą rozebrać linię
Samorządy lokalne mogą jednak przekreślić te plany, oto proponuje się stworzenie Regionalnej trasy rowerowej Nr 113 Wejherowo - Gniewino - Choczewo i Nr 124 Choczewo - Lębork - Bytów biegnącej po nasypie byłej linii kolejowej. Informuje o tym na podstawie informacji Agnieszki N. portal kolej.one.pl)

Z historii Szybkiej Kolei Miejskiej Wejherowo - Żarnowiec Elektrownia Jądrowa
"Trasa Wejherowo - Żarnowiec Elektrownia Jądrowa składała się z fragmentu linii Wejherowo - Garczegorze, wybudowanej na początku XX wieku, odbudowanej częściowo w latach 80. XX wieku i Rybno Kaszubskie - Żarnowiec - Elektrownia Jądrowa, wybudowanej specjalnie do obsługi budowanej Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu. Linia powstała w czerwcu 1986 a pół roku później była zelektryfikowana. 30 maja 1992 zamknięto ruch pasażerski na odcinku Rybno - Żarnowiec Elektrownia Jądrowa, 1 maja 2002 zamknięto ruch towarowy. Obecnie linia jest rozebrana. Ostatni fragment tej trasy Wejherowo - Wejherowo Cementownia został zamknięty 17 listopada 2004." (z Wikipedii)

Stacja/Przystanek Zdjęcie Dzielnica kilometr linii
Wejherowo Wejherowo SKM.JPG Śródmieście, Dzielnica Zachodnia 0
Wejherowo Cementownia

2,106 km
Orle

4,779 km
Góra Pomorska

7,39 km
Zamostne

9,939 km
Rybno Kaszubskie

12,317 km
0,00km zmiana kilometrażu
Żarnowiec Elektrownia Wodna

7,74 km
Żarnowiec Elektrownia Jądrowa

10,09 km

(af) 
Literatura: http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Gniewino/ochrona_srodowiska_plan.pdfPrzebieg linii 

Legenda


BSicon LUECKE.svg

202Gdańsk Główny


BSicon BHF.svg
0,000 Wejherowo


BSicon xABZlf.svg BSicon LUECKEq.svg
202Stargard Szczeciński


BSicon exSBRÜCKE.svg
Wejherowo ul. I Bryg. Woj. Pol. 6E28


BSicon exHST.svg
2,106 Wejherowo Cementownia


BSicon exWBRÜCKE.svg

Bolszewka


BSicon exHST.svg
4,779 Orle


BSicon exHST.svg
7,390 Góra Pomorska


BSicon exBHF.svg
9,939 Zamostne


BSicon exHST.svg
12,317 Rybno Kaszubskie

BSicon exLUECKEq.svg BSicon exABZrf.svg

230AŻarnowiec EJ


BSicon exHST.svg
14,499 Słuszewo


BSicon exBHF.svg
16,679 Kostkowo


BSicon exHST.svg
20,378 Lisewo Kaszubskie


BSicon exHST.svg
23,314 Gniewino


BSicon exHST.svg
25,050 Strzebielinko Lęborskie


BSicon exHST.svg
26,985 Toliszczek


BSicon exHST.svg
29,529 Prusewo


BSicon exHST.svg
32,417 Lublewo


BSicon exBUE.svg

Lublewo Lęborskie 213


BSicon exHST.svg
34,765 Osieki Lęborskie


BSicon exBHF.svg
37,606 Choczewo

wg Wikipedia

Historia linii 
wg portalu Kolej.one.pl
1902-11-25 Wejherowo - Prusewo Otwarcie linii
torów: 1 prześwit: 1435 mm

1905-09-18 Prusewo - Choczewo Otwarcie linii
torów: 1 prześwit: 1435 mm

1910-05-07 Choczewo - Garczegorze Otwarcie linii
torów: 1 prześwit: 1435 mm

Okres powojenny

1986-05-27 Wejherowo - Rybno Kaszubskie Elektryfikacja

1992-05-30 Wejherowo - Gniewino Zamknięcie dla ruchu pasażerskiego

1992-05-30 Gniewino - Garczegorze Zamknięcie dla ruchu pasażerskiego i towarowego

1992-07-01 (???) Wejherowo - Rybno Kaszubskie Likwidacja trakcji elektrycznej

2001-06-01 Wejherowo Cementownia - Gniewino Zamknięcie dla ruchu towarowego

2003-01-01 (???) Prusewo - Garczegorze Linia nieprzejezdna
rozkradzione tory Choczewo-Osieki Lęborskie. Info:Wojtek
2004 Wejherowo - Wejherowo Cementownia Zamknięcie dla ruchu towarowego

Przegląd artykułów prasowych
Filmy wideo:


Źródło: http://greenstone.ikolej.pl:8282/greenstone/collect/artykuyp/index/assoc/HASH017f.dir/doc.pdf

Pomysły na współpracę między powiatami.
Starostowie powiatu lęborskiego włącza sie do akcji reaktywowania połączenia kolejowego WEJHEROWO-CHOCZEWO-LĘBORK.Pomysłodawcą takiego rozwiązania jest starostwo wejherowskie.Pozytywnie zareagowały również gminy Gniewino i Choczewo,przez który miałby kursować pociąg,najprawdopodobniej nowoczesny szynobus.Samorządowcy i partnerzy projektu liczą na dofinansowanie z Unii Europejskiej.-Jest ciekawa propozycja-uważa Witold Tyburski,wicestarosta lęborski.Wszystko,co wpłynie na ożywienie terenów przy trasie kolejowej jest przez nas akceptowane.Każdy przecie wie,jak duży wpływ na rozwój jakiegoś regionu ma komunikacja.Nie ukrywam,że trasa wiedzie przez tereny zacofane,gdzie nawet autobusy nie docierają.Być może mieszkańcom tych miejscowosci bedzie łatwiej znaleźć prace,lub samemu otworzyć jakąś działalność usługową lub turystyczną jeśli zyskają takie (połączenie ze światem).Jeszcze w tym miesiącu starostowie lęborscy i wejherowscy spotkają się,aby omówić szczegóły tego pomysłu. Na razie wszystko jest w fazie koncepcji,do realizacji którego jeszcze długa droga.Infrastruktura na trasie Lębork-Choczewo-Wejherowo praktycznie już nie istnieje,została albo rozkradziona,albo zdewastowana.jej odbudowanie wymaga więc sporych pieniędzy. 

Echo Ziemi Lęborskie (info: Damian Ledziński, 2007-01-19)

Wejherowo - Garczegorze
WEJHEROWSKA KOLEJ REGIONALNA?

Pociągiem do Gniewina i Choczewa
Czwartek, 10 października 2002r.
Gminy Gniewino i Choczewo przejmą nieczynną linię kolejową z Wejherowa do Garczegorza - podczas ostatniej sesji zgodzili się na to radni powiatowi.
- Kiedy uchwała się uprawomocni, wspólnie z gminą Gniewino postaramy się wypracować wspólną koncepcję zagospodarowania tej linii - mówi Jacek Michałowski, wójt gminy Choczewo. - Na naszym terenie linia ta jest w bardzo złym stanie. Tory częściowo są rozkradzione, brakuje w wielu miejscach nasypów kolejowych. Aby uruchomić np. autobus szynowy, potrzeba bardzo dużo pieniędzy. Być może wspólnie z Gniewinem będziemy szukać brakujących funduszy w środkach pomocowych Unii Europejskiej. Odcinek linii kolejowej Wejherowo-Garczegorze ma długość około 50 km. Obecnie jest nieużywany od wielu lat. Zdaniem Zbigniewa Walczaka, wójta gminy Gniewino likwidacja jedynej linii kolejowej przechodzącej przez jego gminę jest bezcelowa. W przyszłości taka decyzja mogłaby okazać się katastrofalna dla samorządu.
- Przede wszystkim upatrujemy w kolei lokalnej interes gospodarczy związany z transportem towarowym - mówi Walczak. - Mamy w gminie wiele zakładów przemysłowych, dla których taki transport w przyszłości może okazać się strategicznym rozwiązaniem. Nie wszystkie towary i materiały można przewieźć samochodami. W Kostkowie jest skład drewna. W gminie działa specjalna strefa ekonomiczna. Niedługo ma rozpocząć się budowa elektrowni gazowej, działa już elektrownia szczytowo-pompowa. Niektóre elementy do niej można dowozić tylko pociągami. Dziś infrastruktura kolejowa jest niepotrzebna, ale za pięć, dziesięć lat może okazać się niezbędna do rozwoju gminy.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie przekazania linii samorządom do Rady Powiatu wejherowskiego. Radni wypowiedzieli się pozytywnie. Tak więc po załatwieniu wszystkich formalności kolej przekaże linię samorządom.
Z uchwały radnych powiatowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku poinformował, że Rada Gminy Gniewino wyraziła wolę przejęcia likwidowanego odcinka linii kolejowej Wejherowo-Garczegorze. Podobną wolę wyraziła Rada Gminy Choczewo. Zarząd Miasta Wejherowa poinformował, że jest przeciwny likwidacji linii, ale nie widzi możliwości jej przejęcia. Zarząd Gminy Wejherowo poparł inicjatywę przejęcia linii przez gminę Gniewino. Uznając funkcjonowanie tej linii kolejowej za zasadne, Rada Powiatu Wejherowskiego pozytywnie opiniuje przekazanie linii Wejherowo-Garczegorze gminom Gniewino i Choczewo.
Dziennik Bałtycki 2002

LIKWIDACJA LINII KOLEJOWEJ 230

Rada powiatu większością głosów negatywnie zaopiniowała likwidację linii kolejowej na odcinku: Wejherowo - Garczegorze. Od 22 grudnia 2000 r. zawieszone zostały przewozy na trasie Wejherowo - Gniewino, natomiast od 1 października 1994 zawieszono przewozy na trasie Gniewino - Garczegorze. Prezes Zarządu PKP podjął uchwały o całkowitym zawieszeniu przewozów na podanych odcinkach na podstawie decyzji Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Tym samym Zakład Infrastruktury Kolejowej w Gdańsku poprosił radę powiatu o przedstawienie swojej opinii. Rada zaopiniowała negatywnie i wniosła o nieodpłatne przekazanie likwidowanej linii kolejowej na rzecz powiatu wejherowskiego.

Cała ta uchwała budziła, zdaniem niektórych radnych wiele wątpliwości, bowiem w uzasadnieniu wyraźnie zaznaczono, iż wnioskowana linia kolejowa jest potrzebna do prowadzenia działalności transportowej. Jednak najprawdopodobniej teren zlikwidowanej linii kolejowej zostanie przez powiat sprzedany, gdyż nie ma funduszy, albo po prostu koszty są zbyt duże, by przywrócić na niej ruch.
Do niektórych punktów sesji jeszcze powrócimy w kolejnych numerach „Kuriera”.


(domi) 
przegląd prasy pochodzi z portalu: http://www.kolej.one.pl/index.php?dzial=linie&id=490&okno=informacje

Dawne rozkłady

Obrazek

Zdjęcie linii wg Forum.Wejher.com

Obrazek
Autor: Rumcajs

 Przystanek został zlikwidowany ok. 2003 roku wg informacji internauty, ktory zamieścił te zdjęcia, pochodzące oryginalnie z forum http://skyscrapercity.com/showthread.php?t=276887W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej, tym razem na odcinku Wejherowo-Rybno. Było o czym rozmawiać bo samorządy mogą otrzymać 85 proc. dofinansowania w ramach projektu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Na spotkanie przybyli wójtowie zainteresowanych gmin, Henryk Skwarło z Gminy Wejherowo i Zbigniew Walczak z Gminy Gniewino, przedstawiciele Wydziału Transportu Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektorzy Szybkiej Kolei Miejskiej i Polskich Linii Kolejowych. Całość poprowadził starosta wejherowski Józef Reszke. Głównym tematem drugiego już spotkania było omówienie działań, związanych z uruchomieniem połączenia pasażerskiego SKM do miejscowości Góra lub ewentualnie dalej do Rybna. Obecnie nieczynna linia kolejowa z Wejherowa do Garczegorza ma 63,5 km. Około 30 proc. tej linii zostało rozebrane lub rozkradzione. pozostała część podkładów oraz szyn kolejowych ze względu na stan techniczny jest niezdatna do ponownego wbudowania. Jednak dzisiejsza technika wskazuje, że wszystko jest wykonalne. Pozostaje tylko jeden problem – kto i w jaki sposób to sfinansuje. Szacunkowy koszt budowy 12 km toru wyniesie 36 mln zł. Można skorzystać z 85 proc. dofinansowania w ramach projektu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 30 mln 600 tys. zł, przy udziale własnym 5 mln 400 tys. zł.
- Myślę że dojdziemy do tego tym bardziej, że część pociągów może jeździć za Wejherowo – mówi Leszek Lewiński, zastępca dyrektora ds. techniczych PLK. - Są relacje do Luzina i Lęborka a mogą być do Orla i Góry Pomorskiej bo mamy linię kolejową nieczynną, która teraz czeka na swoje 5 minut.
Urzędnicy rozmawiali o możliwościach technicznych i finansowych rewitalizacji odcinka od Orla do Góry wraz z obsługą tych rejonów transportem szynowym. Czy będzie to tabor SKM czy tabor szynobusu z przesiadką na stacji w Wejherowie to już były rozstrzygnięcia drobne. Najważniejsze rozmowy toczyły się o to, aby odżyło coś co istnieje w terenie a nie jest wykorzystywane jako środek transportu pasażerskiego.
- Sporo pieniędzy na kolej otrzymamy z Unii Europejskiej, dlatego przy robieniu dokumentacji posuniemy się dalej do Rybna, gdzie kiedyś linia dzieliła się na bocznicę do Żarnowca – dodaje starosta powiatu Józef Reszke. - Technicznie jest to linia kolejowa w stanie nieczynnym, więc tylko potrzebne są stosowne decyzje do jej rewitalizacji.
Zainteresowane strony myślą o typowej linii regionalnej pasażerskiej a nie towarowej np. pod nazwą „Kaszubska Kolej Samorządowa”, z przystankami Cementownia, Orle, Góra Pomorska i Rybno, bo ludzi przybywa. Już teraz Bolszewo zamieszkuje 6000 osób a będzie więcej do 16 tys. mieszkańców dzięki deweloperowi Orlex.


http://pomorski.info/Odbudowa-kolei-...ybna,4026.html


Reaktywacja nieczynnej lini kolejowej Wejherowo - Garczegorze coraz bardziej realna!
Reaktywacji nieczynnej od niemal 20 lat linii kolejowej Wejherowo-Garczegorze koło Lęborka, przez Gniewino i Choczewo chcą lokalne samorządy i spółka SKM. Na razie najbardziej realna jest budowa 7-kilometrowego odcinka począwszy od Wejherowa z dwoma przystankami Bolszewo i Góra Pomorska - to wniosek ze spotkania w Wejherowie, na którym o reaktywacji kolei rozmawiali samorządowcy z kolejarzami. 
Zasugerowałem, by cały projekt nazywał się Kaszubska Kolej Samorządowa, bo to głównie lokalne samorządy, w odpowiedzi na wnioski mieszkańców, działają w tym zakresie - mówi Józef Reszke, starosta wejherowski. - Jesteśmy po spotkaniu trzech starostów: z Lęborka, Pucka i oczywiście Wejherowa, bo przez te powiaty przebiega kolej. Teraz rozmawiamy z gminami i SKM. Jestem przekonany, że linia zostanie reaktywowana, pytanie tylko, jak szybko. Bo teraz mówimy tylko o odcinku na etapie gminy Wejherowo, ale przy budowie elektrowni jądrowej czy to w Żarnowcu, czy w Lubiatowie kolej będzie niezbędna. A i do Żarnowca, i do Choczewa omawiana linia dociera. 
- Z całą pewnością reaktywowanie dawnej lini, nawet bardzo zniszczonej jest o wiele łatwiejsze, niż budowa nowej od zera - przyznaje Bartłomiej Buczek, członek zarządu SKM. - Szlak jest wytyczony, nie trzeba wyburzać żadnych domów, nasyp mamy gotowy. SKM włącza się do tej inicjatywy i ją popiera. 
Linię kolejową Wejherowo-Garczegorze otwarto w 1910 roku. W 1986 została zelektryfikowana, w związku z budową elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Po zaniechaniu budowy atomówki połączenie straciło na ważności. 30 maja 1992 zamknięto ruch pasażerski, jeździły tylko pociągi towarowe, z których ostatecznie zrezygnowano w 2004 roku. Od tego czasu elementy infrastruktury typu tory, mosty itp. są systematycznie kradzione. 
- Reaktywacja pierwszego fragmentu na odcinku 7,3 km z dwoma przystankami w Bolszewie i Górze kosztowałaby 21 mln zł - tłumaczą specjaliści.


http://wejherowo.naszemiasto.pl/arty...6529,t,id.html

Czytaj więcej

Zdjęcia (po zawieszeniu ruchu pociągów )
http://www.kolej.one.pl/index.php?dzial ... o=przebieg
O odcinku z Wejherowa do Garczegorzy:
http://kolejekaszub.pro.wp.pl/230tor.html
Zdjęcie stacji przy EJŻ, po zakończeniu ruchu:
http://wikimapia.org/3837334/pl/By%C5%8 ... C4%85drowa
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz